Общи условия за ползване

Общи условия и правила за ползване на сайта www.mebelizabania.com

 

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между ФЛЕКС МЕБЕЛ ООД, представляващо он-лайн магазин www.mebelizabania.com, от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес www.mebelizabania.com, наричан по-долу „Сайт“, от другата страна.

Всички стоки, продавани в електронния магазин, са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Законовата гаранция е валидна за лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

Тези условия обвързват всички посетители и потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки или чрез заплащане и ползване на платени услуги, предлагани на него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.

 

ФЛЕКС МЕБЕЛ ООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205074387, със седалище гр. Стара Загора, ул. Св. Георги Победоносец №10; идент. No по ЗДДС: BG205074387, телефон на Потребителя: +359 899640100 или +359 895906390, e-mail: flexmebel@gmail.com

 

Регистрация

Електронният магазин www.mebelizabania.com дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.

При осъществяване на поръчка всеки Потребител трябва да попълни форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и документи за доставка, както и валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес за обратна връзка. Предоставянето на тези данни може да бъде направено без регистрация на потребителски профил.

 

Съгласие

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на сайта" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

 

 Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от www.mebelizabania.com при регистрация и/или поръчка, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите, в случай на възникнали проблеми и обстоятелства, свързани с коректното изпълнение на поръчката. Данните няма да бъдат използвани за цели, различни от горепосочените. 

Потребителската регистрация може да бъде заличена по всяко време по изрична молба на Потребителя.

Информация за физическите лица:

✓ Имена

✓ Точен адрес за доставка

✓ Телефон за контакт

✓ Имейл адрес

 

 

Информация за юридическите лица:

✓ Пълно наименование на фирмата

✓ Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент. № по ЗДДС,

✓ Точен адрес за доставка

✓ Телефон за контакт

✓ Имейл адрес

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от сайта.

 

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми www.mebelizabania.com незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Сайтът осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Потребителят носи отговорност за актуализиране на личната си информация, www.mebelizabania.com не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и всички възникнали разходи вследствие от това ще са за сметка на Потребителя.

 

Поръчки

Електронният магазин www.mebelizabani.com приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата със съответния бутон. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След успешно завършване на поръчката системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 

✓ Липса на наличност на поръчаната стока;

✓ Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

✓ Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;

При възникване на проблеми с доставката по вина на www.mebelizabania.com, всички допълнителни разходи са за сметка на www.mebelizabania.com. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

 

Законова гаранция. 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 

 

Цени и начини на плащане

Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат са следните:

  • По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на фирмата, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Поръчката трябва да бъде заплатена в рамките на 5 дни, след което, ако няма постъпило плащане, автоматично се анулира.

Име на банка: Първа инвестиционна банка АД

Име на получател на превода: ФЛЕКС МЕБЕЛ ООД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG23 FINV 9150 1017 1560 68

  • С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

Сайтът не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от www.mebelizabania.com стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата банка/финансова институция.

Сайтът не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от виртуалната система за разплащане. 


 Начин, срок и цена на доставка

 Начините на доставка, предлагани от www.mebelizabania.com са следните:

✓ Доставка със спедиторска фирмa за сметка на получателя 

Цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и условия на доставка (обявена стойност=застраховка, наложен платеж и др.), съгласно тарифите на куриерската фирма.

Сроковете на доставка се определят от избрания метод на плащане и неговото изпълнение, наличност и готовност на стоката в склад на изпращача, приемане на стоката от куриер. При наличност на стоката, доставката отнема от 2 до 5 работни дни от датата на поръчка.

Потребителят има право и трябва да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. С това действие се гарантира физическата цялост и здравина на стоката, като последващи рекламации и връщане на основание „повреда при доставка“ не се разглеждат и приемат.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от датата на доставка.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

✓ Стоката да бъде надлежно опакована с цел защита при обратния транспорт.

✓ Потребителят да е в състояние да предостави покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка

✓ Възстановяването на суми се извършва по банков път към сметка, предоставена от потребителя.

 

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да заяви желанието си за отказ, не по-късно от 14 дни, считано от дата на доставка. Потребителят трябва да изпрати или предаде за своя сметка стоките на www.mebelizabania.com не по-късно от 14 дни, считано от изпращане на съобщението за отказ.

Сайтът има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките. Сайтът възстановява сумата за покупката само при спазване на всички условия за целостта на опаковката и стоката и акуратно предоставяне на платежните документи.

До момента на предаването на стоката от Потребителя на www.mebelizabania.com, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. При повредена или счупена при доставка/връщане стока, www.mebelizabania.com не поема отговорност да възстанови нейната стойност.